BẤT ĐỘNG SẢN LÂM ĐỒNG PHÁT SINH 4930 LÔ ĐẤT NỀN GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo về giá bán, cho thuê nhà ở và một số bất động sản khác trong quý 3/2023. Số liệu giao dịch này được tổng hợp từ 45 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

BẤT ĐỘNG SẢN LÂM ĐỒNG PHÁT SINH 4930 LÔ ĐẤT NỀN GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

Theo đó, trong quý 3/2023, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 4.930 lô đất nền và 377 căn nhà ở riêng lẻ giao dịch thành công qua công chứng.

Số lượng giao dịch đất nền tại Lâm Đồng trong quý 3/2023 tập trung chủ yếu tại huyện Bảo lâm với 1.079 giao dịch, huyện Lâm Hà với 807 giao dịch, huyện Đức Trọng với 788 giao dịch, huyện Di Linh với 699 giao dịch, thành phố Đà Lạt với 419 giao dịch, thành phố Bảo Lộc với 362 giao dịch,…

Riêng về số lượng giao dịch nhà ở riêng lẻ trong quý 3/2023 tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Lạt với 153 giao dịch, huyện Đức Trọng với 151 giao dịch, thành phố Bảo Lộc với 46 giao dịch,…

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cũng đã báo cáo thông tin, dữ liệu về số lượng giao dịch, giá giao dịch các loại hình bất động sản thông qua công chứng, hợp đồng trong năm 2022 và các quý 1, quý 2/2023.

GiaoDichBDSLamDongQuyIIIquangthinhland.vn 02 1

Theo đó, trong năm 2022, số lượng giao dịch nhà đất tại Lâm Đồng liên tục tăng mạnh và đạt đỉnh trong quý 2/2022.

Cụ thể, trong quý 1/2022, trên toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận có 12.467 giao dịch đất nền, thì sang đến quý 2/2022 lượng giao dịch tăng mạnh lên 19.669 giao dịch.

Sang đến quý 3 và quý 4/2022, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn về dòng vốn tín dụng eo hẹp, cộng với việc lãi suất cho vay ở mức cao đã khiến cho số cho số lượng giao dịch nhà đất tại Lâm Đồng giảm mạnh còn 8.804 giao dịch và 6.633 giao dịch.

GiaoDichBDSLamDongQuyIIIquangthinhland.vn 03 1

Bước sang quý 1/2023, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 3.246 giao dịch đất nền và 287 giao dịch nhà ở riêng lẻ. Và trong quý 2/2023, số lượng giao dịch trên địa bàn đã tăng lên 5.160 giao dịch đất nền và 327 giao dịch nhà ở riêng lẻ.