UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng (cơ quan chủ trì tổ chức lập) ủy quyền cho UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040. BĐS Đức Trọng Lâm Đồng cửa ngõ giao thương của vùng Tây Nguyên và Quốc Gia

Quy hoạch cửa ngõ giao thương quốc tế cho bất động sản Đức Trọng – BĐS Đức Trọng Lâm Đồng cửa ngõ giao thương

BĐS Đức Trọng Lâm Đồng cửa ngõ giao thương

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị năm 2009, quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại 3 trở lên do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch,…

BĐS Đức Trọng Lâm Đồng cửa ngõ giao thương

Để đảm bảo đầy đủ cơ sở tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040, trình thẩm định phê duyệt đúng quy định, UBND tỉnh Lâm Đồng trình Bộ Xây dựng (cơ quan chủ trì tổ chức lập) ủy quyền cho UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, quy hoạch chung đô thị Đức Trọng có diện tích quy hoạch toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Đức Trọng là 90.362 ha.

Mục tiêu phát triển đô thị Đức Trọng Lâm Đồng

BĐS Đức Trọng Lâm Đồng cửa ngõ giao thương

Mục tiêu nhằm quy hoạch và phát triển đô thị Đức Trọng trở thành đô thị loại 4 vào giai đoạn đến năm 2025 và đủ điều kiện thành lập thị xã trước năm 2025, đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 vào giai đoạn 2025 – 2030. Trở thành đô thị Đức Trọng chia sẻ chức năng cấp vùng với thành phố Đà Lạt, đầu mối giao thông về đường bộ, đường hàng không của vùng và quốc gia.

Bat dong san Duc Trong Lam Dong quangthinhland.vn 04

Việc lập quy hoạch còn nhằm phát triển các trung tâm chuyên ngành cấp vùng, gồm trung tâm thương mại – dịch vụ, dịch vụ phi thuế quan, dịch vụ du lịch, văn hóa – thể dục và thể thao, khu công nghệ cao. Phát triển theo chiến lược tăng trưởng xanh, trở thành một đô thị hiện đại, sinh thái với các làng đô thị xanh và đặc thù cảnh quan của một đô thị cao nguyên.

Bat dong san Duc Trong Lam Dong quangthinhland.vn 05

Tính chất quy hoạch xác định đây là đô thị loại 3 của tỉnh Lâm Đồng, với tính chất là trung tâm dịch vụ – thương mại hỗn hợp, trung tâm văn hóa thể thao, trung tâm công nghệ cao và khu phi thuế quan, trung tâm dịch vụ du lịch hỗn hợp cấp vùng, trung tâm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; chia sẻ chức năng với thành phố Đà Lạt.

Đây cũng sẽ là cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng Tây Nguyên và Quốc gia, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của vùng Tây Nguyên.