Ngày 18/7/2022, UBND thành phố Bảo Lộc phát đi Công văn số 1413/UBND-VP gửi Công ty CP Vietstar Đà Lạt JSC về việc nghiên cứu khảo sát, tài trợ kinh phí lập ý tưởng quy hoạch 12300HA tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

VIETSTAR QUY HOẠCH 12300HA LÂM ĐỒNG

Theo đó, UBND thành phố Bảo Lộc cho biết, ngày 15/6/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi Công văn số 4305/UBND-QH về việc chấp thuận chủ trương Công ty Cổ phần Vietstar Đà Lạt JSC đề xuất nghiên cứu khảo sát, tài trợ kinh phí lập ý tưởng quy hoạch 12300HA tại thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm Lâm Đồng

UBND thành phố Bảo Lộc cho biết thêm, theo quy định tại văn bản trên, thời gian hoàn thành ý tưởng quy hoạch là dưới 2 tháng, mà hiện nay UBND thành phố chưa nhận được đề nghị, liên hệ của Công ty Cổ phần Vietstar Đà Lạt JSC.

Từ thực tiễn nêu trên, UBND thành phố Bảo Lộc đề nghị Công ty có văn bản hoặc cử đại diện liên hệ với các phòng ban, cơ quan của UBND thành phố để triển khai thực hiện các bước xác định phạm vi, ranh giới, lập ý tưởng quy hoạch, tài trợ kinh phí theo quy định.

UBND thành phố Bảo Lộc giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chủ động liên hệ với Công ty Cổ phần Vietstar Đà Lạt JSC để xác định cụ thể phạm vi, ranh giới, tiếp nhận kinh phí tài trợ (nếu có) lập ý tưởng quy hoạch tại khu vực trên.

Việc lập quy hoạch phải phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của địa phương, đảm bảo không chồng lấn ranh giới với các đồ án quy hoạch khác đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho nghiên cứu, thực hiện trước đây.

VIETSTAR QUY HOẠCH 12300HA LÂM ĐỒNG

Trước đó, ngày 15/6/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi Công văn số 4305/UBND-QH về việc chấp thuận chủ trương Công ty Cổ phần Vietstar Đà Lạt JSC đề xuất nghiên cứu khảo sát, tài trợ kinh phí lập ý tưởng quy hoạch tại thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương Công ty Cổ phần Vietstar Đà Lạt JSC nghiên cứu, khảo sát, tài trợ kinh phí lập ý tưởng quy hoạch tại thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm với quy mô khoảng 12300ha.

Việc lập ý tưởng quy hoạch đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch của địa phương và khả thi; phù hợp với định hướng đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040.

Sau khi ý tưởng quy hoạch của khu vực được hoàn thiện và quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ xem xét việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch đảm bảo theo quy định.

Ngoài ra, việc thực hiện dự án đầu tư trong phạm vi quy hoạch sẽ được Lâm Đồng xem xét, kêu gọi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành,…