Thị trường giao dịch đất nền trên địa bàn huyện Lâm Hà đã diễn ra sôi động trong năm 2021 và kéo dài đến nay (quý 2/2022). Hiện nay các khách hàng đang đổ xô mua đất Huyện Lâm Hà Tỉnh Lâm Đồng

MUA ĐẤT LÂM HÀ LÂM ĐỒNG

Ngày 27/6/2022, UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện trong quý 2/2022.

Theo đó, tính từ đầu năm đến nay (25/6/2022), trên địa bàn huyện Lâm Hà có 4.673 hồ sơ giao dịch nhà đất, với tổng giá trị giao dịch là 3.232 tỷ đồng.

UBND huyện Lâm Hà cho biết thêm, trong quý 2/2022, nhìn chung không có tình trạng tăng giá đột biến, đồng thời giá giao dịch đang có chiều hướng chững lại.Khách hàng đang đổ xô mua đất Huyện Lâm Hà Tỉnh Lâm Đồng

Qua con số thống kê nêu trên, đồng thời đối chiếu với số lượng giao dịch nhà đất tại địa phương trong thời gian qua, có thể thấy giao dịch nhà đất tại huyện Lâm Hà đã diễn ra rất sôi động với số lượng giao dịch tăng liên tục theo từng quý trong năm.

Cụ thể, trong quý 4/2021, huyện Lâm Hà có 2.905 hồ sơ với tổng giá trị giao dịch 1.411 tỷ đồng thì đến quý 1/2022, số lượng giao dịch đã tăng lên 3.257 hồ sơ với tổng giá trị giao dịch 1.726 tỷ đồng.

Đặc biệt, đến quý 2/2022, số lượng giao dịch nhà đất tại huyện Lâm Hà tiếp tục tăng trưởng mạnh với 4.673 hồ sơ có tổng giá trị giao dịch là 3.232 tỷ đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, thống kê của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quý 1 và quý 2/2022, huyện Lâm Hà đã liên tục dẫn đầu các địa phương trong tỉnh về số lượng giao dịch đất nền.

Theo đó, trong quý 1/2022, toàn tỉnh Lâm Đồng có có 12.467 giao dịch đất nền, trong đó huyện Lâm Hà dẫn đầu với 3.077 giao dịch.

Đến quý 2/2022, toàn tỉnh có 19.669 giao dịch đất nền thì huyện Lâm Hà vẫn tiếp tục dẫn đầu với 4.126 giao dịch.

MUA ĐẤT LÂM HÀ LÂM ĐỒNG

Quy hoạch vùng huyện Lâm Hà vừa được phê duyệt có gì đặc biệt?

Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Hà đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ huyện Lâm Hà với diện tích 930,23 km2.

Quy hoạch xác định huyện Lâm Hà thuộc vùng phụ cận thành phố Đà Lạt. Trong đó, đô thị Nam Ban là đô thị động lực kinh tế phía Tây vùng phụ cận thành phố Đà Lạt, trung tâm du lịch sinh thái cảnh quan và văn hóa bản địa.

Huyện Lâm Hà còn là trung tâm nghiên cứu phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng chuyên canh theo hướng nông nghiệp sạch; công nghiệp chế biến và sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển thương mại dịch vụ – du lịch.

Quy hoạch được duyệt cũng đã dự báo về dân số, tỷ lệ đô thị hóa và nhu cầu sử dụng đất tại huyện Lâm Hà trong thời gian đến.

Theo đó, đến năm 2025, dự báo dân số toàn huyện khoảng 160.000 người, nhu cầu sử dụng đất đô thị khoảng 607 ha và nhu cầu sử dụng đất xây dựng nông thôn khoảng 1.636 ha.

Đồng thời đến năm 2035, dân số toàn huyện khoảng 192.000 người, nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị khoảng 1.190 ha và nhu cầu sử dụng đất nông thôn khoảng 1.547 ha.