Đối với 7 dự án trọng điểm Lâm Đồng vẫn đang thực hiện thủ tục, chưa triển khai xây dựng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu, nếu có thể thực hiện đồng thời nhiều thủ tục, thì tiến hành thực hiện, nhằm tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ… Cùng Quang Thịnh Land tìm hiểu thêm thông tin

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S tại buổi làm việc với Tổ công tác số 2 chỉ đạo triển khai các công trình trọng điểm giai đoạn 2020-2025 có cả 7 dự án trọng điểm Lâm Đồng

Theo Kết luận, trong 9 công trình trọng điểm do Tổ này theo dõi chỉ có 2 dự án đã hoàn thành cơ bản thủ tục và triển khai hoạt động đầu tư xây dựng. 7 dự án còn lại đang thực hiện thủ tục chưa triển khai xây dựng. Quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn.

LÂM ĐỒNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ 7 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Căn cứ tình hình thực tế, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cụ thể với Dự án khu du lịch Đan Kia – Suối Vàng cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đề xuất biện pháp xử lý việc trùng lắp ranh giới quy hoạch Khu du lịch với một số dự án đã được chấp thuận trước đây và thực hiện thủ tục liên quan chuyển mục đích sử dụng rừng trong dự án.

LÂM ĐỒNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ 7 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Ngoài ra, Dự án khu du lịch núi Sapung, giao TP.Bảo Lộc mời nhà đầu tư quan tâm tài trợ đồ án quy hoạch tiếp thu nội dung Quy hoạch chung TP.Bảo Lộc và vùng phụ cận, để trình Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ, dự toán Đồ án quy hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3/2023.

Sau khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu, tổ chức lấy ý kiến, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lấy ý kiến thoả thuận với Bộ Xây dựng, hoàn thành trong tháng 9/2023. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua đồ án quy hoạch trong tháng 10/2023.

LÂM ĐỒNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ 7 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Bên cạnh đó, Dự án khu du lịch hồ Prenn, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc hoàn thiện nội dung quy hoạch phân khu để tham mưu, trình UBND tỉnh thỏa thuận với Bộ Xây dựng (trong tháng 3/2023). Tháng 4/2023 sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục còn lại.

Riêng Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư mời đại diện nhà đầu tư làm việc, yêu cầu cam kết tiến độ triển khai dự án theo quy định. Mặt khác Sở hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh xem xét tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở xác định tiền sử dụng đất đối với phần diện tích giao đất cho chủ đầu tư, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Về Đề án xây dựng TP.Đà Lạt trở thành TP thông minh, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP.Đà Lạt rà soát các nội dung nhiệm vụ còn lại, và căn cứ vào Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai nhiệm vụ còn lại của Đề án trước 30/4/2023.

7 du an BDS trong diem quangthinhland.vn 04

Còn Dự án khu trung tâm Hòa Bình – TP Đà Lạt, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát hoàn thiện các nội dung liên quan đến triển khai quy hoạch; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3/2023.

Dự án khu đô thị Liên Khương – Prenn, yêu cầu đơn vị liên quan tiếp tục cập nhật vào đồ án quy hoạch chung đô thị Liên Nghĩa mở rộng. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Đức Trọng làm việc với nhà đầu tư quan tâm tài trợ ý tưởng quy hoạch dự án, trao đổi cụ thể phương hướng, kế hoạch trong tháng 3/2023. Báo cáo UBND tỉnh kết quả làm việc trước ngày 15/4/2023.

7 du an BDS trong diem quangthinhland.vn 05

Các dự án còn lại, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; Dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, yêu cầu sở ngành và địa phương bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh để khẩn trương triển khai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm đề nghị các sở ngành và đơn vị liên quan chủ động rà soát nhiệm vụ cần triển khai đối với từng dự án, công trình trọng điểm. Nếu có thể thực hiện đồng thời nhiều thủ tục, thì tiến hành thực hiện nhằm tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ.