Ngày 5/7/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng phát đi công văn báo cáo thông tin, dữ liệu về số lượng giao dịch, giá giao dịch các loại hình bất động sản thông qua hoạt động công chứng, hợp đồng tháng 6/2023 cho thấy Lâm Đồng giao dịch đất nền Tháng 06/2023 phát sinh tới 1320 lô

LÂM ĐỒNG CÓ 1320 LÔ ĐẤT NỀN GIAO DỊCH TRONG THÁNG 06/2023

Theo đó, trong tháng 6/2023, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 1.320 lô đất nền và 165 căn nhà ở riêng lẻ giao dịch thành công qua công chứng.

Số liệu nói trên được tổng hợp từ báo cáo của 39/40 tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp.

Trước đó, thống kê từ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong tháng 4/2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 1.220 giao dịch đất nền và 100 giao dịch nhà ở riêng lẻ.

LÂM ĐỒNG CÓ 1320 LÔ ĐẤT NỀN GIAO DỊCH TRONG THÁNG 06/2023

Bước sang tháng 5/2023 lượng giao dịch trên địa bàn tỉnh tăng lên 1.327 giao dịch đất nền và 173 giao dịch nhà ở riêng lẻ.

Số lượng giao dịch đất nền tại tỉnh tập trung chủ yếu tại huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, Đức Trọng, Di Linh, thành phố Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt.

Riêng về thống kê theo quý, nếu như trong quý 1/2023, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 3.246 giao dịch đất nền và 287 giao dịch nhà ở riêng lẻ, thì bước sang quý 2/2023 lượng giao dịch đã tăng lên 5.160 giao dịch đất nền và 327 giao dịch nhà ở riêng lẻ.