UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc thu hồi toàn bộ diện tích 158.632m2 đất đã cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt thuê để thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp King Palace.

Thu hoi dat King Place quangthinhland.vn 01 1

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ diện tích 158.632m2 đất đã cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt thuê và giao diện tích này cho thành phố Đà Lạt quản lý.

Lý do thu hồi là chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 83/QĐ-KHĐT ngày 17/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng việc xử lý tài sản trên đất thuê Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất tại Văn bản số 3371/UBND-XD ngày 17/5/2022.

DỰ ÁN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG LÂM ĐỒNG

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát về kinh phí cần hoàn trả cho Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt theo Văn bản số 3371. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao diện tích đất nêu trên cho thành phố Đà Lạt quản lý; lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhân quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt,…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm lập thủ tục chấm dứt hợp đồng cho thuê hoặc đề xuất xử lý liên quan đến tài nguyên rừng theo quy định.

Trước đó, ngày 12/6/2020, tại Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ nhận định, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định cho Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt thuê nhà, đất Dinh I để thực hiện dự án đầu tư Khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp trong khi không có trong Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai.

DỰ ÁN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG LÂM ĐỒNG

Việc cho thuê nhà, đất Dinh I và các biệt thự trên khuôn viên đất 1,86 ha không thông qua đấu giá là vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 43 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

Từ những vi phạm về pháp luật đất đai và đầu tư, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thu hồi dự án.

Trường hợp Công ty có nhu cầu thuê lại Dinh I và các biệt thự, đất trong khuôn viên thì xác định lại giá, cho thuê tài sản theo đúng quy định, tránh làm thất thu ngân sách nhà nước.