Luật Nhà ở 2014 đã được Luật Đầu tư năm 2020 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định. Theo đó, mua bán nhà ở Đà Lạt cần chú ý đến 5 thay đổi lớn sau đây, có liên quan mật thiết đến các dự án xây dựng nhà ở thương mại đã được điều chỉnh bổ sung và chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2021.

Mua ban nha o Da Lat 5 thay doi lon ve du an xay dung nha o thuong mai 2021 quangthinhland.vn

 

 

1. Đơn giản điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2021. Theo đó, luật mới đã bỏ điều kiện cần có vốn pháp định theo quy định để có thể kinh doanh bất động sản. Chủ đầu tư có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ là có thể thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại khi mua bán nhà ở Đà Lạt.

Để có thể làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, đơn vị cần thỏa mãn những điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị kinh doanh được thành lập và đang hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật.
  • Có nguồn vốn để ký quỹ hoặc được ngân hàng bảo lãnh về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của Luật đầu tư.
  • Được phép kinh doanh, buôn bán, khai thác về lĩnh vực bất động sản. Trong danh mục hàng hóa dịch vụ đăng ký tại Giấy phép kinh doanh có tên ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Việc lược bỏ bớt quy định về vốn pháp định mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh khi muốn mua bán nhà ở Đà Lạt để đầu tư dự án nhà ở thương mại. Điều này còn thúc đẩy triển khai và hoàn thiện nhanh các dự án, xây dựng Đà Lạt trở thành vùng đất đáng sống nhất cả nước.

2. Quy định mới về dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải được triển khai theo quy định của Luật Nhà ở năm 2020 và các điều luật liên quan đến xây dựng. Theo đó, việc lựa chọn đơn vị đầu tư dự án được thực hiện thông qua một trong ba hình thức dưới đây:

Mua ban nha o Da Lat 5 thay doi lon ve du an xay dung nha o thuong mai 2021 2 quangthinhland.vn 1

 

  • Tham gia đấu giá quyền sở hữu và sử dụng đất.
  • Tham gia đấu thầu dự án có sử dụng đất cho mục đích xây dựng nhà ở.
  • Chấp thuận nhà đầu tư hợp pháp theo Luật Đầu tư 2020. Trường hợp có hơn 1 nhà đầu tư được thông qua, áp dụng Luật Xây dựng để xác định đơn vị thực hiện dự án. Chính phủ sẽ lờ cơ quan cuối cùng có thẩm quyền quyết định nội dung này.

Những quy định này mang đến sự công khai, minh bạch khi chọn nhà đầu tư dự án. Đơn vị cần xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của mình trước khi tham gia đấu giá, đấu thầu dự án xây dựng nhà ở trước khi đầu tưD mua bán nhà ở Đà Lạt.

3. Thêm hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Theo Luật Đầu tư 2020, hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đã được bổ sung thêm. Cụ thể là các loại đất tại Đà Lạt được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang làm đất ở đều có thể sử dụng cho dự án.

Như vậy, sẽ có bốn hình thức sử dụng đất được áp dụng bao gồm:

  • Có quyền sở hữu, sử dụng đất ở và các loại đất được chuyển đổi thành đất ở theo quy định của Pháp luật.
  • Đất được nhà nước bàn giao cho địa phương để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua hay nhà để bán.
  • Đất được nhà nước cho thuê để xây dựng dự án nhà ở cho thuê.
  • Nhận chuyển quyền sở hữu và sử dụng đất để xây dựng dự án nhà ở thương mại.

Luật Đầu tư 2020 được sửa đổi, bổ sung giúp đa dạng hình thức sử dụng đất khi xây dựng dự án. Các nhà đầu tư cũng vì thế mà được nới lỏng điều kiện, có thêm cơ hội thực hiện xây dựng khi mua bán nhà ở Đà Lạt.

4. Sửa đổi một số quy định liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Theo khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở năm 2014 thì dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo luật Đầu tư thì phải chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của chính phủ. Tuy nhiên, khi Luật Nhà ở 2020, nội dung này đã được lược bỏ.

 

5. Điểm mới về trách nhiệm của Bộ Xây dựng

Mua ban nha o Da Lat 5 thay doi lon ve du an xay dung nha o thuong mai 2021 3 quangthinhland.vn

Theo  khoản 7 Điều 175 Luật Nhà ở năm 2014, Bộ Xây dựng có trách nhiệm “Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ về quản lý và phát triển nhà ở. Công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về nghiệp vụ quản lý và vận hành chung cư. Quy định và công nhận về việc phân hạng nhà chung cư”.

Tuy nhiên, Luật Nhà ở 2020 đã lược bỏ phần ” Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ về quản lý và phát triển nhà ở”. Theo đó, Bộ Xây dựng không còn trách nhiệm thực hiện điều này đối với những dự án đầu tư nhà ở thương mại khi mua bán nhà ở Đà Lạt.

Trên đây là những điểm đã được sửa đổi, bổ sung từ Luật Đầu tư, Luật Nhà ở 2020 về vấn đề xây dựng dự án nhà thương mại tại Đà Lạt. Khách hàng có nhu cầu mua bán nhà ở Đà Lạt để thực hiện dự án cần tìm hiểu kỹ để tiến trình được thực hiện hiệu quả.