Mua bán dất Đà Lạt Hiện có 22 bất động sản

Bán đất, đường Mimosa, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, 1500m2, Đường ô tô đến tận nơi

Bán đất, đường Mimosa, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, 1500m2, Đường ô tô đến tận nơi

3.2 tỷ - 1500 m²
đường Mimosa, Phường 10, Thành phố Đà Lạt
4 tuần trước
Đang mở bán
Bán 2 lô đất, KQH Viện nghiên cứu hạt nhân, Phường 10, thành phố Đà Lạt, 224m2 và 232m2, Đường nhựa 6m

Bán 2 lô đất, KQH Viện nghiên cứu hạt nhân, Phường 10, thành phố Đà Lạt, 224m2 và 232m2, Đường nhựa 6m

21 tỷ - 232 m²
KQH Viện nghiên cứu hạt nhân, Phường 10, Thành phố Đà Lạt
4 tuần trước
Đang mở bán
Bán đất, đường Khe Sanh, Phường 10, thành phố Đà Lạt, 1711m2, Đường nhựa hiện trạng 13m

Bán đất, đường Khe Sanh, Phường 10, thành phố Đà Lạt, 1711m2, Đường nhựa hiện trạng 13m

70 tỷ - 1711 m²
đường Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt
4 tuần trước
Đang mở bán
Bán đất, đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10, thành phố Đà Lạt, 300m2, Đường ô tô vào tận nơi 5m

Bán đất, đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10, thành phố Đà Lạt, 300m2, Đường ô tô vào tận nơi 5m

9.5 tỷ - 300 m²
đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt
4 tuần trước
Đã bán
Bán đất, đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10, TP Đà Lạt, Đường ô tô tận nơi 5m, 200m2

Bán đất, đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10, TP Đà Lạt, Đường ô tô tận nơi 5m, 200m2

7.2 tỷ - 200 m²
đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt
4 tuần trước
Đã bán
Bán đất, đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Đường quy hoạch 5.5m, 174m2

Bán đất, đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Đường quy hoạch 5.5m, 174m2

13 tỷ - 174 m²
đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt
4 tuần trước
Đang mở bán
Bán đất, Đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Đường nhựa ô tô 8m, 87m2

Bán đất, Đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Đường nhựa ô tô 8m, 87m2

8.5 tỷ - 87 m²
đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt
4 tuần trước
Đang mở bán
Bán đất, Đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Đường nhựa ô tô 8m, 87m2

Bán đất, Đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Đường nhựa ô tô 8m, 87m2

9.2 tỷ - 87 m²
đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt
4 tuần trước
Đang mở bán
Bán đất, Đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Đường nhựa ô tô 8m, 87m2

Bán đất, Đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Đường nhựa ô tô 8m, 87m2

9.5 tỷ - 87 m²
đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt
4 tuần trước
Đang mở bán
Bán đất, đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Đường nhựa ô tô 8m, 90m2

Bán đất, đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Đường nhựa ô tô 8m, 90m2

8.8 tỷ - 135 m²
đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt
4 tuần trước
Đang mở bán