Ngày 19/7/2022, UBND huyện Di Linh phát đi Công văn số 1585 /UBND-XD gửi các phòng ban có liên quan cùng Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Tài chính Việt Nam, Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư ISRAEL về việc hoàn thiện ý tưởng quy hoạch quần thể vui chơi giải trí Làng Châu Âu tại huyện Di Linh Lâm Đồng

Y Tuong quy hoach 12300 m2 quangthinhland.vn 01

Theo đó, UBND huyện Di Linh giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan làm việc với Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Tài chính Việt Nam, Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư ISRAEL (Liên danh Công ty) cùng đơn vị tư vấn để hoàn thiện nội dung, hồ sơ ý tưởng quy hoạch.

Qua đó, tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo, đề xuất gửi Sở Xây dựng, UBND tỉnh trước ngày 25/7/2022.

UBND huyện Di Linh cũng yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo theo quy định.

Chỉ đạo nêu trên của UBND huyện Di Linh được đưa ra nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 5104/UBND-QH ngày 12/7/2022, về việc hoàn thiện ý tưởng quy hoạch quần thể vui chơi giải trí Làng Châu Âu tại huyện Di Linh và huyện Lâm Hà Lâm Đồng

Theo đó, tại Văn bản số 5104/UBND-QH, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Di Linh và huyện Lâm Hà khẩn trương làm việc với Liên danh công ty cùng đơn vị tư vấn để hoàn thiện nội dung, hồ sơ ý tưởng quy hoạch.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Di Linh và huyện Lâm Hà trên cơ sở nội dung, hồ sơ ý tưởng quy hoạch nghiên cứu, xem xét ý tưởng quy hoạch.

Qua đó tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo phù hợp với quy định.

Y Tuong quy hoach 12300 m2 quangthinhland.vn 02

Ý tưởng quy hoạch có gì đặc biệt?

Báo cáo ý tưởng quy hoạch khu vực hồ thủy điện Đồng Nai 2 (huyện Di Linh và huyện Lâm Hà), Lâm Đồng cho biết, quan điểm và mục tiêu thiết kế dựa trên 6 nội dung quan trọng.

Cụ thể là tôn trọng tối đa hiện trạng dân cư, đưa ra các phương án chỉnh trang, mở rộng công trình công cộng, Nhà văn hóa, các tiện ích xã hội cho cộng đồng…

Phương án ý tưởng đưa ra cần gìn giữ, phát huy tối đa bản sắc văn của địa phương, đặc biệt là văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời cần đưa ra phương án làm sao dung hòa giữa cái mới và cái cũ …

QUẦN THỂ LÀNG CHÂU ÂU LÂM ĐỒNG

Tiếp theo đó là không chuyển đổi đất rừng đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng sản xuất do nhà nước quản lý. Khai thác du lịch dưới tán rừng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo quy định của nhà nước, đảm bảo hiệu quả và bền vững.

Phát triển các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí phục vụ đa dạng đối tượng tham gia trải nghiệm khám phá với các dịch vụ đẳng cấp Quốc tế. Từ đó thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh nói riêng và đưa du lịch của Việt nam hướng ra quốc tế.

Phát triển mô hình đô thị sinh thái với loại hình nhà ở mật độ thấp là chủ yếu (chiếm khoảng 90%). Song song với đó là xây dựng các cụm dân cư tập trung, thương mại dịch vụ kết hợp ở (chiếm khoảng 10%).

QUẦN THỂ LÀNG CHÂU ÂU LÂM ĐỒNG

Đưa ra các chương trình chuyển đổi nghề nghiệp từ nông nghiệp chuyên canh, sang mô hình nông nghiệp CNC, tăng năng suất sản xuất, tăng cao thu nhập, đời sống cho người lao động tại địa phương.

Mục tiêu tổng quát của ý tưởng quy hoạch xác định việc xây dựng một Quần thể du lịch, vui chơi giải trí đẳng cấp; là một trong những trung tâm du lịch lớn của vùng Tây Nguyên & vùng Đông Nam Bộ.

Báo cáo ý tưởng quy hoạch cũng cho biết, cơ cấu phân vùng quy hoạch với 4 vùng tượng trưng cho 4 mùa.

Trong cơ cấu phân vùng quy hoạch, khu du lịch, nghỉ dưỡng 787 ha; khu thương mại, dịch vụ 289 ha; khu vui chơi giải trí 1.282 ha; khu đa chức năng 312 ha; khu ở mới 268 ha; khu làng Châu Âu 3.800 ha; khu làng Tây Nguyên thu nhỏ 225 ha.

Bên cạnh đó còn có khu dân cư hiện trạng cải tạo 2.511 ha; khu tái định cư 201 ha; khu công trình công cộng 40 ha; khu motel 110 ha; khu trang trại nông nghiệp 6.464 ha; khu trang trại thủy sản 515 ha; khu trang trại ngựa 1.350 ha; khu không gian mở 2.090 ha; rừng sản xuất 1.275 ha; rừng phòng hộ 170 ha; đất khác 2.646 ha.

Về quy hoạch hệ thống giao thông sẽ có giao thông đối ngoại; giao thông liên khu vực; giao thông khu vực; tuyến monorail; tuyến cáp treo; thủy phi cơ; ưu tiên hệ thống giao thông công cộng chạy bằng điện.