SỰ PHÁT TRIỂN LỚN CỦA BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 9, 11, 12 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa có tờ trình về việc thẩm định, trình phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán Quy hoạch phân khu Khu đô thị phía Đông, phường 9, phường 11, phường 12, thành phố Đà Lạt – tỷ lệ 1/2000.

SỰ PHÁT TRIỂN LỚN CỦA BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 9, 11, 12 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

Theo đó, quy hoạch phân khu Khu đô thị phía Đông tỷ lệ 1/2000 có quy mô hơn 273 ha tại phường 9, phường 11 và phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ranh giới cụ thể có phía Bắc giáp quy hoạch phân khu A10 và đất rừng phòng hộ; phía Nam giáp đường ray xe lửa, quy hoạch phân khu A9,B3,C1; phía Đông giáp đất rừng phòng hộ, hồ Quảng Thắng; phía Tây giáp quy hoạch phân khu A9, A10, C6 và khu dân cư Nguyễn Hữu Cầu.

Phat trien BDS P9 P10 P11 quangthinhland.vn 02

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt, xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, định hướng bố cục không gian và tổ chức mặt bằng tổng thể với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt theo quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014.

Phat trien BDS P9 P10 P11 quangthinhland.vn 03

Đồng thời xác định cơ cấu phân khu chức năng, mục đích sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, định hướng bố cục không gian và tổ chức mặt bằng tổng thể, làm cơ sở cho các dự án đầu tư xây dựng để hình thành một khu trung tâm thành phố hoàn thiện, hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh.

Mục tiêu quy hoạch còn nhằm bảo đảm việc thu hút đầu tư dự án đô thị mới ở phía Đông, thành phố Đà Lạt, tuân thủ quy định hiện hành theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng; cũng như hình thành một Khu đô thị cửa ngõ phía Đông là trung tâm thứ 2 chia sẻ và bổ trợ các chức năng cho trung tâm thành phố Đà Lạt hiện hữu;…