Thực hiện ý kiến chỉ đạo từ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này vừa đề nghị các Sở, ngành và UBND thành phố Đà Lạt cử lãnh đạo tham gia Tổ Công tác đặc biệt để chỉ đạo và hỗ trợ triển khai đồ án, dự án Khu đô thị mới phía Tây thành phố Đà Lạt – BĐS Đà Lạt có khu đô thị mới

BĐS Đà Lạt có khu đô thị mới

Chỉ đạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng được đưa ra là nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 185/TB-UBND ngày 10/8/2022 về Kết luận của ông Trần Văn Hiệp, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB.

Theo đó, tại Thông báo số 185/TB-UBND, ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá cao Công ty DB và các đơn vị tư vấn trong thời gian ngắn đã khảo sát rất kỹ thực địa, đưa ra các ý tưởng độc đáo, phù hợp và khả thi với chiến lược phát triển sắp tới của thành phố Đà Lạt.

Cụ thể là, ý tưởng quy hoạch với định hướng xây dựng BĐS Đà Lạt có khu đô thị mới phía Tây thành phố Đà Lạt cơ bản phù hợp với đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt cũng như định hướng điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đang tổ chức triển khai.

BĐS Đà Lạt có khu đô thị mới

Bên cạnh đó, ý tưởng đề xuất một khu đô thị mới hiện đại, đẳng cấp quốc tế, đặc thù về khí hậu, cảnh quan, văn hóa lịch sử và di sản kiến trúc tầm quốc gia, khu vực và quốc tế. Đây cũng là đô thị cửa ngõ phía Tây, có kết nối giao thông quan trọng trên các trục hành lang giao thông chính của thành phố Đà Lạt, chia sẻ các chức năng của đô thị cho khu vực trung tâm thành phố là hết sức cần thiết và quan trọng với sự phát triển chung của thành phố.

Ngoài ra, việc mở rộng không gian đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị xanh, du lịch xanh, hình thành hồ cảnh quan lớn, không gian rừng gắn với xu hướng giảm khí thải và chú trọng đến môi sinh, giảm thiểu tối đa diện tích đất nông nghiệp, nhà kính theo hướng nông nghiệp hiệu quả phục vụ du lịch là phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện nay,…

BĐS Đà Lạt có khu đô thị mới

Cũng tại kết luận nêu trên, ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật định hướng quy hoạch vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bổ sung danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đã báo cáo trong đồ án quy hoạch làm cơ sở triển khai thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật,…

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu thành lập Tổ công tác đặc biệt để chỉ đạo và hỗ trợ triển khai đồ án, dự án Khu đô thị mới phía Tây thành phố Đà Lạt.