Đây là một câu hỏi mà các nhà đầu tư bất động sản phải trả lời trước khi họ tiến hành tìm kiếm Cho thuê Bất động sản Đà Lạt

Nhiều nhà đầu tư mới có ý định cho thuê bất động sản có chung thắc mắc rằng lợi tức đầu tư bao nhiêu là đủ? 5%, 7% hay 10%? Để trả lời câu hỏi này, bạn phải hiểu điều gì sẽ ảnh hưởng đến lợi tức đầu tư và cách tính toán chính xác con số này.

Lợi tức đầu tư cho thuê bất động sản Đà Lạt là gì?

CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ LẠT

Lợi tức đầu tư là một cách đo lường hiệu suất của tài sản đầu tư, ở đây là cho thuê bất động sản. Đó là tiền lãi hoặc lợi nhuận mà một nhà đầu tư bất động sản nhận được từ khoản đầu tư đã được thực hiện. Về cơ bản, đó là số tiền kiếm được từ tài sản so với số tiền thực tế được đầu tư, với công thức như sau:

Lợi tức đầu tư từ cho thuê bất động sản = (Lợi nhuận ròng hàng năm/Tổng số tiền đầu tư) x 100.

Giả sử bạn đã mua một bất động sản với giá 2,8 tỷ đồng, chi phí cải tạo là 200 triệu đồng. Tiền thuê nhà hàng tháng là 13 triệu đồng. Vậy lợi tức đầu tư từ tài sản này = (12 x 13 triệu đồng)/(2,8 tỷ đồng + 200 triệu đồng) x 100 = 5,2%.

Những yếu tố ảnh hưởng đến lợi tức từ cho thuê bất động sản

  1. Vị trí

Không ngoa khi nói rằng vị trí của bất động sản có tác động lớn nhất đến lợi tức đầu tư. Hãy xem xét ví dụ về hai trường hợp dưới đây:

– Vị trí bất động sản số 1

Bất động sản số 1 nằm ở một vị trí đang có nhu cầu cao từ phía người thuê nhà. Tài sản này được bán với giá là 3 tỷ đồng. Sau khi hạch toán các chi phí hàng tháng, thu nhập từ cho thuê bất động sản này là 13 triệu đồng. Sử dụng công thức ở trên, bất động sản đầu tư này có lợi tức đầu tư là 5,2%. Thêm vào đó, nhu cầu cao đồng nghĩa với việc thu nhập cho thuê từ bất động sản này sẽ tạo ra dòng tiền ổn định. Trước khi đi đến kết luận, hãy xem xét thêm một vị trí bất động sản khác.

CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ LẠT

– Vị trí bất động sản số 2

Bất động sản số 2 có đặc điểm và diện tích tương tự ở một thành phố khác có giá 2 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí duy trì, thu nhập cho thuê hàng tháng cũng là 13 triệu đồng. Lợi tức đầu tư mà bất động sản số 2 đem lại là 7,8%.

Tuy nhiên, nhu cầu về bất động sản cho thuê tại khu vực có bất động sản số 2 tương đối thấp, do đó giá bất động sản thấp hơn. Để sống ở khu vực này, bạn cần phải đi khoảng 5km để đến trung tâm thương mại hoặc nơi làm việc.